Welkom op de website van Amares.

Amares is een gespecialiseerd behandelcentrum (MFC) voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking en (een vermoeden van) psychiatrische problemen. Amares is een samenwerkingsverband tussen Emergis en Juvent.